1920340909

2017/6/18 Stage2

1 400sky 25.46 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 25.46 Entry to Stage3
1 InShibuya 25.46 Entry to Stage3
1 PPineApple 25.46 Entry to Stage3
1 TomoKondo 25.46 Entry to Stage3
1 ebizo216 25.46 Entry to Stage3
1 mikanpoker 25.46 Entry to Stage3
1 yasu925 25.46 Entry to Stage3
9 unko333 15.92 $2
10 giri1208 15.15
11 Daisuke.i42 1.00
12 trad_mac 1.00
13 esu7739888 1.00
14 nobu2004 1.00
15 massan7 1.00
16 eringi 1.00
17 Shot-A0033 1.00
18 shadows845 1.00
19 bluesnow075 1.00
20 rgi091 1.00
21 TAATSU16 1.00
22 osho6 1.00
23 yebisu840 1.00
24 londonb415 1.00
25 namazu66 1.00
26 makomichi 1.00
27 pokarinjpt2 1.00
28 gainare 1.00
29 seijukoh 1.00
30 HEART0812 1.00
31 Shota.Naga 1.00
32 lane.lane.k 1.00
33 hottutashou 1.00
34 hanyagon 1.00
35 1942301 1.00
36 msnhrt 1.00
37 GenHayao 1.00
38 Kuroto345 1.00
39 shafi@jp 1.00
40 Mangu_nakano 1.00
41 keiyousen10 1.00