1920340906

2017/6/16 Stage2

1 400sky 26.79 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.79 Entry to Stage3
1 ST903 26.79 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.79 Entry to Stage3
1 fishy4flush 26.79 Entry to Stage3
1 gvkjzb 26.79 Entry to Stage3
1 hhomahi 26.79 Entry to Stage3
1 hybridge 26.79 Entry to Stage3
1 trad_mac 26.79 Entry to Stage3
1 yama1215 26.79 Entry to Stage3
11 JazonSant 16.49 $8
12 kenken228 15.83
13 yebisu840 15.25
14 TT29500 1.00
15 JAPAN.KING.S 1.00
16 starwolfts 1.00
17 domal555 1.00
18 cocotomimi 1.00
19 yamatatsu 1.00
20 budokan1966 1.00
21 uzasugi 1.00
22 londonb415 1.00
23 nobu2004 1.00
24 shadows845 1.00
25 osho6 1.00
26 asaba123 1.00
27 aburakouji 1.00
28 hottutashou 1.00
29 goro1315 1.00
30 msnhrt 1.00
31 massan7 1.00
32 mura1131 1.00
33 rgi091 1.00
34 hanyagon 1.00
35 8197kotonoha 1.00
36 GenHayao 1.00
37 esu7739888 1.00
38 mirrror2017 1.00
39 unko333 1.00
40 PPineApple 1.00
41 LUKEjp 1.00
42 ssinamon 1.00
43 kachikaku 1.00
44 namazu66 1.00
45 Mangu_nakano 1.00
46 tobisakihiro 1.00
47 hidenori0313 1.00
48 ucchy 1.00
49 ebizo216 1.00
50 take26 1.00
51 maro867 1.00
52 tama0105 1.00
53 Shot-A0033 1.00
54 giri1208 1.00