2017/6/14 Stage2

1 400sky 26.06 Entry to Stage3
1 LUKEjp 26.06 Entry to Stage3
1 Mastermoto#1 26.06 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.06 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.06 Entry to Stage3
1 giri1208 26.06 Entry to Stage3
1 kamikaze0808 26.06 Entry to Stage3
1 makomichi 26.06 Entry to Stage3
1 shadows845 26.06 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.06 Entry to Stage3
11 chisepyon 16.05 $2
12 maiuepomu 15.41
13 namazu66 14.84
14 atsumasa 1.00
15 mirrror2017 1.00
16 yasu925 1.00
17 pokarinjpt2 1.00
18 cocotomimi 1.00
19 massan7 1.00
20 sakurai0612 1.00
21 osho6 1.00
22 luke sato 1.00
23 KAZU04 1.00
24 Gropp31 1.00
25 TAATSU16 1.00
26 londonb415 1.00
27 yamatatsu 1.00
28 nobu2004 1.00
29 bussan0916 1.00
30 HIRO778 1.00
31 nakamurayasu 1.00
32 moon1963 1.00
33 rgi091 1.00
34 Genkai008 1.00
35 rasukun98 1.00
36 oyajipapa 1.00
37 saa18chan 1.00
38 QQ AKQ 1.00
39 ebizo216 1.00
40 TomoKondo 1.00
41 love ootoya 1.00
42 take26 1.00
43 Reiji.Kiko 1.00
44 hottutashou 1.00
45 NAC_00117 1.00
46 nishi516 1.00
47 mikanpoker 1.00
48 Mangu_nakano 1.00
49 8197kotonoha 1.00
50 Shot-A0033 1.00
51 GenHayao 1.00