2017/6/13 Stage2

1 RiverRing777 26.55 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.55 Entry to Stage3
1 fukuneko 26.55 Entry to Stage3
1 hanyagon 26.55 Entry to Stage3
1 icchan4970 26.55 Entry to Stage3
1 namazu66 26.55 Entry to Stage3
1 nikolaschka8 26.55 Entry to Stage3
1 nonrio 26.55 Entry to Stage3
1 rgi091 26.55 Entry to Stage3
1 unko333 26.55 Entry to Stage3
11 eskymash 16.34 $6
12 kobayan 15.69
13 trad_mac 15.11
14 hottutashou 1.00
15 osho6 1.00
16 cocotomimi 1.00
17 londonb415 1.00
18 esu7739888 1.00
19 400sky 1.00
20 Yanai55 1.00
21 NUDE TRUMP 1.00
22 Reiji.Kiko 1.00
23 ebizo216 1.00
24 8197kotonoha 1.00
25 millay1114 1.00
26 makomichi 1.00
27 msnhrt 1.00
28 kaznopapa 1.00
29 Mangu_nakano 1.00
30 fckey 1.00
31 massan7 1.00
32 tobisakihiro 1.00
33 128itinyan 1.00
34 GenHayao 1.00
35 V-THANDER 1.00
36 LUKEjp 1.00
37 yamatatsu 1.00
38 PTPTwest 1.00
39 Shot-A0033 1.00
40 yoshi-dayo 1.00
41 Maggressive 1.00
42 yasu925 1.00
43 yebisu840 1.00
44 piyopiyopiyo 1.00
45 shou305 1.00
46 Kuroto345 1.00
47 mikanpoker 1.00
48 gvkjzb 1.00
49 Gropp31 1.00
50 take26 1.00
51 Tom ko24200 1.00
52 K.S.0628 1.00
53 giri1208 1.00