1920340897

2017/6/13 Stage2

1 8197kotonoha 26.58 Entry to Stage3
1 Mastermoto#1 26.58 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 26.58 Entry to Stage3
1 Shota.Naga 26.58 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.58 Entry to Stage3
1 eskymash 26.58 Entry to Stage3
1 rgi091 26.58 Entry to Stage3
1 rouletter72 26.58 Entry to Stage3
1 timaroc 26.58 Entry to Stage3
10 mikanpoker 16.47 $8
11 PPineApple 15.75
12 nonrio 15.12
13 sakurai0612 1.00
14 mirrror2017 1.00
15 Mangu_nakano 1.00
16 V-THANDER 1.00
17 400sky 1.00
18 kanagawa70 1.00
19 esu7739888 1.00
20 Maggressive 1.00
21 namazu66 1.00
22 londonb415 1.00
23 GenHayao 1.00
24 sha1479 1.00
25 Reiji.Kiko 1.00
26 hottutashou 1.00
27 unko333 1.00
28 yebisu840 1.00
29 tobisakihiro 1.00
30 giri1208 1.00
31 maro867 1.00
32 yasu925 1.00
33 NUDE TRUMP 1.00
34 pokarinjpt2 1.00
35 fckey 1.00
36 Gropp31 1.00
37 take26 1.00
38 millay1114 1.00
39 msnhrt 1.00
40 ebizo216 1.00
41 LUKEjp 1.00
42 BruteJPN 1.00
43 shadows845 1.00
44 hanyagon 1.00
45 nobu2004 1.00
46 osho6 1.00
47 Kuroto345 1.00
48 massan7 1.00
49 SYOTYOU 1.00