2017/6/11 Stage2

1 400sky 26.31 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.31 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.31 Entry to Stage3
1 kanagawa70 26.31 Entry to Stage3
1 londonb415 26.31 Entry to Stage3
1 makomichi 26.31 Entry to Stage3
1 peopleing 26.31 Entry to Stage3
1 seijukoh 26.31 Entry to Stage3
1 sha1479 26.31 Entry to Stage3
1 snamon 26.31 Entry to Stage3
11 PPineApple 16.20 $4
12 ebizo216 15.55
13 Maggressive 14.98
14 epigonen1006 1.00
15 hosomattyo 1.00
16 SushiNeko 1.00
17 hottutashou 1.00
18 310ROUTE 1.00
19 Shot-A0033 1.00
20 wataru6 1.00
21 namazu66 1.00
22 yebisu840 1.00
23 Mangu_nakano 1.00
24 mikanpoker 1.00
25 rgi091 1.00
26 Mastermoto#1 1.00
27 8197kotonoha 1.00
28 Reiji.Kiko 1.00
29 pokarinjpt2 1.00
30 sst_ab 1.00
31 giri1208 1.00
32 nonrio 1.00
33 unko333 1.00
34 NAC_00117 1.00
35 kuriatsu0220 1.00
36 osho6 1.00
37 nobu2004 1.00
38 massan7 1.00
39 sgwr 1.00
40 gvkjzb 1.00
41 shoichi3106 1.00
42 esu7739888 1.00
43 GenHayao 1.00
44 Kuroto345 1.00
45 f35st 1.00
46 InShibuya 1.00
47 msnhrt 1.00
48 JazonSant 1.00
49 1942301 1.00
50 mirrror2017 1.00
51 Y.Ako0426 1.00
52 kazu0101 1.00