1920340890

2017/6/9 Stage2

1 8197kotonoha 26.33 Entry to Stage3
1 NUDE TRUMP 26.33 Entry to Stage3
1 giri1208 26.33 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.33 Entry to Stage3
1 namazu66 26.33 Entry to Stage3
1 sgwr 26.33 Entry to Stage3
1 traderno8 26.33 Entry to Stage3
1 xero-fight 26.33 Entry to Stage3
9 400sky 16.45 $8
10 kuriatsu0220 15.66
11 millay1114 14.98
12 tama0105 1.00
13 fumina.k 1.00
14 hottutashou 1.00
15 HIRO1008 1.00
16 craffle 1.00
17 makomichi 1.00
18 moneymoney05 1.00
19 esu7739888 1.00
20 Mastermoto#1 1.00
21 Hulk Japan13 1.00
22 domal555 1.00
23 katsuo4545 1.00
24 ebizo216 1.00
25 rgi091 1.00
26 pokarinjpt2 1.00
27 Shot-A0033 1.00
28 msnhrt 1.00
29 NAC_00117 1.00
30 moi-5-maru 1.00
31 kojidooon 1.00
32 bluesnow075 1.00
33 Reiji.Kiko 1.00
34 GenHayao 1.00
35 Mangu_nakano 1.00
36 ossiiyy 1.00
37 massan7 1.00
38 osho6 1.00
39 myoro 1.00
40 londonb415 1.00
41 Second sheet 1.00
42 masashi215 1.00
43 yebisu840 1.00
44 nobu2004 1.00