2017/6/8 Stage2

1 400sky 26.98 Entry to Stage3
1 JazonSant 26.98 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 26.98 Entry to Stage3
1 Shota.Naga 26.98 Entry to Stage3
1 eringi 26.98 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.98 Entry to Stage3
1 hanamoti 26.98 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.98 Entry to Stage3
1 moi-5-maru 26.98 Entry to Stage3
1 osho6 26.98 Entry to Stage3
1 sgwr 26.98 Entry to Stage3
12 yebisu840 16.50 $8
13 pokarinjpt2 15.89
14 fckey 15.35
15 ebizo216 14.86
16 fuurinkazan 1.00
17 daisukes2000 1.00
18 domal555 1.00
19 londonb415 1.00
20 bluesnow075 1.00
21 msnhrt 1.00
22 Shinji777 1.00
23 rsxcd479 1.00
24 ryohei3933 1.00
25 namazu66 1.00
26 icchan4970 1.00
27 nagadon 1.00
28 Mangu_nakano 1.00
29 Reiji.Kiko 1.00
30 shadows845 1.00
31 kami0909 1.00
32 f35st 1.00
33 raimei928 1.00
34 Abareru-Kun 1.00
35 hidenori0313 1.00
36 rgi091 1.00
37 ryonsu2496 1.00
38 nobu2004 1.00
39 maro867 1.00
40 yoshi-dayo 1.00
41 kenken228 1.00
42 kenbou777 1.00
43 asaba123 1.00
44 tobisakihiro 1.00
45 giri1208 1.00
46 8197kotonoha 1.00
47 massan7 1.00
48 NUDE TRUMP 1.00
49 yama1215 1.00
50 millay1114 1.00
51 kanagawa70 1.00
52 love ootoya 1.00
53 Mastermoto#1 1.00
54 GenHayao 1.00
55 213Toru 1.00
56 take26 1.00
57 makomichi 1.00
58 ZAKKY51 1.00
59 ossiiyy 1.00