2017/6/5 Stage2

1 400sky 26.53 Entry to Stage3
1 K.S.0628 26.53 Entry to Stage3
1 NAC_00117 26.53 Entry to Stage3
1 ebizo216 26.53 Entry to Stage3
1 gvkjzb 26.53 Entry to Stage3
1 luke sato 26.53 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.53 Entry to Stage3
1 rgi091 26.53 Entry to Stage3
1 syu24 26.53 Entry to Stage3
1 take26 26.53 Entry to Stage3
1 totomarl0905 26.53 Entry to Stage3
12 yoshi-dayo 16.23 $4
13 londonb415 15.64
14 8197kotonoha 15.10
15 kiki6129 1.00
16 hidenori0313 1.00
17 Reiji.Kiko 1.00
18 namazu66 1.00
19 kanagawa70 1.00
20 hottutashou 1.00
21 msnhrt 1.00
22 NO-M0416 1.00
23 peopleing 1.00
24 JinX.jp 1.00
25 domal555 1.00
26 tcgyuki 1.00
27 massan7 1.00
28 yebisu840 1.00
29 Ken_3377922 1.00
30 Shinji777 1.00
31 Gropp31 1.00
32 osho6 1.00
33 giri1208 1.00
34 tobisakihiro 1.00
35 makomichi 1.00
36 soad12ny 1.00
37 snamon 1.00
38 mikanpoker 1.00
39 daisukes2000 1.00
40 Mangu_nakano 1.00
41 moi-5-maru 1.00
42 Shota.Naga 1.00
43 19860921 1.00
44 millay1114 1.00
45 Mastermoto#1 1.00
46 saiajin1031 1.00
47 ikedasky 1.00
48 homare1027 1.00
49 morihouse 1.00
50 ryosuke0522 1.00
51 esu7739888 1.00
52 taapee 1.00
53 fckey 1.00
54 nobu2004 1.00
55 Shot-A0033 1.00
56 brian1217 1.00
57 ZAKKY51 1.00