2017/6/4 Stage2

1 KAZU04 26.33 Entry to Stage3
1 PPineApple 26.33 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.33 Entry to Stage3
1 YN-TOT 26.33 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.33 Entry to Stage3
1 domal555 26.33 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.33 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.33 Entry to Stage3
9 hottutashou 16.45 $8
10 makomichi 15.66
11 msnhrt 14.98
12 rgi091 1.00
13 Mangu_nakano 1.00
14 400sky 1.00
15 kanagawa70 1.00
16 k_k_hiroki 1.00
17 massan7 1.00
18 Shot-A0033 1.00
19 oneoar 1.00
20 SushiNeko 1.00
21 BufferinA 1.00
22 makicchi 1.00
23 Gropp31 1.00
24 nobu2004 1.00
25 londonb415 1.00
26 NAC_00117 1.00
27 millay1114 1.00
28 NUDE TRUMP 1.00
29 8197kotonoha 1.00
30 giri1208 1.00
31 lane.lane.k 1.00
32 ZAKKY51 1.00
33 ebizo216 1.00
34 Shota.Naga 1.00
35 HIRO778 1.00
36 esu7739888 1.00
37 AshLynx 1.00
38 yako1gou 1.00
39 namazu66 1.00
40 LUKEjp 1.00
41 TQRU 1.00
42 luke sato 1.00
43 1942301 1.00
44 nonrio 1.00