2017/6/2 Stage2

1 8197kotonoha 26.31 Entry to Stage3
1 HIRO778 26.31 Entry to Stage3
1 SAEC308 26.31 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.31 Entry to Stage3
1 nnjc 26.31 Entry to Stage3
1 rgi091 26.31 Entry to Stage3
1 rusapinkai 26.31 Entry to Stage3
1 sgwr 26.31 Entry to Stage3
1 tetsu0805 26.31 Entry to Stage3
1 unyu0616 26.31 Entry to Stage3
11 nobu2004 16.20 $4
12 kazu1003 15.55
13 Rentaro-M 14.98
14 shorta222 1.00
15 ossiiyy 1.00
16 pokarinjpt2 1.00
17 Y.Ako0426 1.00
18 Mangu_nakano 1.00
19 takatooo 1.00
20 400sky 1.00
21 Shot-A0033 1.00
22 otoichi 1.00
23 mikanpoker 1.00
24 massan7 1.00
25 ebizo216 1.00
26 yama1215 1.00
27 Shota.Naga 1.00
28 peopleing 1.00
29 NAC_00117 1.00
30 esu7739888 1.00
31 Gatshot787 1.00
32 OKI8787 1.00
33 f35st 1.00
34 namazu66 1.00
35 take26 1.00
36 osho6 1.00
37 FRISK_SYA 1.00
38 katsuo4545 1.00
39 kanagawa70 1.00
40 moi-5-maru 1.00
41 I AM YAMADA 1.00
42 londonb415 1.00
43 griffon938 1.00
44 hottutashou 1.00
45 umiushi 1.00
46 giri1208 1.00
47 oneoar 1.00
48 oneofbinah 1.00
49 Reiji.Kiko 1.00
50 makomichi 1.00
51 msnhrt 1.00
52 JazonSant 1.00