2017/6/2 Stage2

1 8197kotonoha 25.75 Entry to Stage3
1 GenHayao 25.75 Entry to Stage3
1 I AM YAMADA 25.75 Entry to Stage3
1 Mastermoto#1 25.75 Entry to Stage3
1 hybridge 25.75 Entry to Stage3
1 kanagawa70 25.75 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.75 Entry to Stage3
1 unko333 25.75 Entry to Stage3
9 mikanpoker 16.10 $4
10 pokarinjpt2 15.32
11 Nakajin88 1.00
12 gainare 1.00
13 400sky 1.00
14 osho6 1.00
15 nobu2004 1.00
16 peopleing 1.00
17 hottutashou 1.00
18 iraizya 1.00
19 HIRO778 1.00
20 ebizo216 1.00
21 SushiNeko 1.00
22 bluesnow075 1.00
23 massan7 1.00
24 katsuo4545 1.00
25 neomasa 1.00
26 umiushi 1.00
27 Y.Ako0426 1.00
28 JazonSant 1.00
29 giri1208 1.00
30 Shot-A0033 1.00
31 msnhrt 1.00
32 makomichi 1.00
33 oneoar 1.00
34 Mangu_nakano 1.00
35 sgwr 1.00
36 namazu66 1.00
37 moi-5-maru 1.00
38 londonb415 1.00
39 rgi091 1.00
40 Reiji.Kiko 1.00
41 esu7739888 1.00
42 take26 1.00