1920340870

2017/5/30 Stage2

1 19860921 25.78 Entry to Stage3
1 400sky 25.78 Entry to Stage3
1 HIRO778 25.78 Entry to Stage3
1 KAZU04 25.78 Entry to Stage3
1 TomoKondo 25.78 Entry to Stage3
1 bluesnow075 25.78 Entry to Stage3
1 ellen.lily3 25.78 Entry to Stage3
1 kokushi1211 25.78 Entry to Stage3
1 tama0105 25.78 Entry to Stage3
10 Mangu_nakano 15.99 $2
11 londonb415 15.29
12 oneoar 1.00
13 hhomahi 1.00
14 I AM YAMADA 1.00
15 8197kotonoha 1.00
16 take26 1.00
17 ebizo216 1.00
18 giri1208 1.00
19 Reiji.Kiko 1.00
20 Y.Ako0426 1.00
21 kanagawa70 1.00
22 msnhrt 1.00
23 moi-5-maru 1.00
24 TAATSU16 1.00
25 rgi091 1.00
26 LaRouche2016 1.00
27 LUKEjp 1.00
28 nobu2004 1.00
29 f35st 1.00
30 ytika 1.00
31 ossiiyy 1.00
32 ID:MarkN 1.00
33 hidenori0313 1.00
34 makomichi 1.00
35 Outback777 1.00
36 namazu66 1.00
37 mitumau 1.00
38 TOYO405 1.00
39 esu7739888 1.00
40 Shot-A0033 1.00
41 eneosteruya8 1.00
42 massan7 1.00
43 millay1114 1.00
44 WindhamJP 1.00
45 hottutashou 1.00
46 koki873 1.00