2017/5/29 Stage2

1 777fufufu 26.33 Entry to Stage3
1 HIRO778 26.33 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.33 Entry to Stage3
1 jojovu 26.33 Entry to Stage3
1 k_k_hiroki 26.33 Entry to Stage3
1 londonb415 26.33 Entry to Stage3
1 rgi091 26.33 Entry to Stage3
1 take26 26.33 Entry to Stage3
9 makomichi 16.45 $8
10 mikanpoker 15.66
11 ebizo216 14.98
12 maro867 1.00
13 Outback777 1.00
14 400sky 1.00
15 Mangu_nakano 1.00
16 kanagawa70 1.00
17 ossiiyy 1.00
18 sha1479 1.00
19 namazu66 1.00
20 rasukun98 1.00
21 sakurai0612 1.00
22 dfpckz 1.00
23 Shot-A0033 1.00
24 8197kotonoha 1.00
25 osho6 1.00
26 IMF888 1.00
27 massan7 1.00
28 kokushi1211 1.00
29 Reiji.Kiko 1.00
30 domal555 1.00
31 huruhi 1.00
32 tama0105 1.00
33 ebiyama 1.00
34 nonrio 1.00
35 rikuzen 1.00
36 giri1208 1.00
37 msnhrt 1.00
38 millay1114 1.00
39 TakeJ11 1.00
40 moon1963 1.00
41 bluesnow075 1.00
42 shoichi3106 1.00
43 hottutashou 1.00
44 nobu2004 1.00