2017/4/5 Stage2

1 853224794 25.82 Entry to Stage3
1 400sky 25.82 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 25.82 Entry to Stage3
1 jiro simamu 25.82 Entry to Stage3
1 makomichi 25.82 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.82 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.82 Entry to Stage3
1 raul isiara 25.82 Entry to Stage3
1 shadows845 25.82 Entry to Stage3
1 size-O 25.82 Entry to Stage3
11 sinoue 15.90 $0
12 take26 15.27
13 Mangu_nakano 1.00
14 Jet-black32 1.00
15 msnhrt 1.00
16 odoui031 1.00
17 win183 1.00
18 ukeshi 1.00
19 condor0925 1.00
20 daigo03 1.00
21 sorasairi 1.00
22 Outback777 1.00
23 barneys89 1.00
24 griffon938 1.00
25 Shot-A0033 1.00
26 fox_caster 1.00
27 SAEC308 1.00
28 hybridge 1.00
29 dice_cookie 1.00
30 TAATSU16 1.00
31 onigiriz68 1.00
32 massan7 1.00
33 V-THANDER 1.00
34 jmax9000 1.00
35 zawaif 1.00
36 giri1208 1.00
37 kanagawa70 1.00
38 sgwr 1.00
39 masashi215 1.00
40 rgi091 1.00
41 CORON079 1.00
42 isibasi2212 1.00
43 uhzy-k 1.00
44 esu7739888 1.00
45 osho6 1.00
46 mug_toro 1.00
47 Nakanomin 1.00
48 umiushi 1.00
49 Oak man@AA 1.00
50 GenHayao 1.00