2017/4/4 Stage2

1 Nakanomin 25.78 Entry to Stage3
1 endomax 25.78 Entry to Stage3
1 gainare 25.78 Entry to Stage3
1 giri1208 25.78 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.78 Entry to Stage3
1 rgi091 25.78 Entry to Stage3
1 shadows845 25.78 Entry to Stage3
1 size-O 25.78 Entry to Stage3
1 yuhken 25.78 Entry to Stage3
10 Mangu_nakano 15.99 $2
11 Gropp31 15.29
12 tama0105 1.00
13 Shinji777 1.00
14 400sky 1.00
15 makomichi 1.00
16 ongmo 1.00
17 luke sato 1.00
18 ossiiyy 1.00
19 msnhrt 1.00
20 0 itapro 0 1.00
21 esu7739888 1.00
22 massan7 1.00
23 nonrio 1.00
24 Jet-black32 1.00
25 Shot-A0033 1.00
26 maestro1127 1.00
27 Ren_Quen 1.00
28 yasu925 1.00
29 k_k_hiroki 1.00
30 kanagawa70 1.00
31 V-THANDER 1.00
32 fox_caster 1.00
33 zawaif 1.00
34 GenHayao 1.00
35 atsumasa 1.00
36 take26 1.00
37 nakamurayasu 1.00
38 sinoue 1.00
39 dice_cookie 1.00
40 takkun230 1.00
41 Y0shiKa 1.00
42 condor0925 1.00
43 kiki6129 1.00
44 osho6 1.00
45 Outback777 1.00
46 masashi215 1.00