2017/4/1 Stage3

1 @moromin 100.08 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 KYABARIA.jp 100.08 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 acek48 100.08 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 chain12step 100.08 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 condor0925 100.08 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
6 k_k_hiroki 63.58 $150
7 makomichi 58.94 $150
8 occhii555 55.20 $150
9 nobu2004 52.10 $150
10 kamikaze0808 49.48 $150
11 koki0703 47.22 $150
12 FRISK_SYA 45.25 $150
13 mar25__so 43.52 $150
14 shinbigan 41.97 $150
15 isoyan222 40.58 $11.1999999999998
16 qqaw82 39.32
17 paul001517 38.18
18 rgi091 37.13
19 size-O 36.17
20 kazukick1106 35.28
21 teiruzu24 34.45
22 giri1208 33.68
23 kuriatsu0220 32.96
24 NUDE TRUMP 32.29
25 higetaku 31.66
26 chopin777 31.06
27 ryoutoku 30.50
28 HIRO778 29.97
29 lrnisan 29.47
30 ky1231 28.99
31 angel456456 28.53
32 fox_caster 28.10
33 0 itapro 0 27.68
34 Hachi@RS 27.29
35 Akashi_K 26.91
36 eringi 26.55
37 gvkjzb 26.20
38 samuraiAJ 25.87
39 jumbo tree 25.55
40 take26 25.24
41 WAKA$HIGE 24.94
42 TAATSU16 24.65
43 griffon938 24.38
44 osho6 24.11
45 Piyal Jay 76 23.85
46 spearib 23.60
47 samurai.ism 23.36
48 love ootoya 23.13
49 Mangu_nakano 22.90
50 k.nassy 22.68
51 38pita 22.47
52 iruru777 22.26
53 J.Powerful.B 22.06
54 hidenori0313 21.86
55 ten.pe 21.67
56 bigtree622 21.48
57 takkunn0626 21.30
58 charismaneet 21.13
59 suikaa 1.00
60 HicozyQ 1.00
61 fish_san 1.00
62 shadows845 1.00
63 efssisbdyy 1.00
64 seijukoh 1.00
65 Bossun2525 1.00
66 win-board 1.00
67 nishiken66 1.00
68 atsumasa 1.00
69 uratouri6 1.00
70 oneoar 1.00
71 noritama888 1.00
72 janluise 1.00
73 8197kotonoha 1.00
74 Jet-black32 1.00
75 Fernando0607 1.00
76 LieGame 1.00
77 DarkMatterAA 1.00
78 kasutera6289 1.00
79 satou0830 1.00
80 shiromeneko 1.00
81 mikanpoker 1.00
82 yoshi-dayo 1.00
83 ellen.lily3 1.00
84 ARU791017 1.00
85 ZERO_2357 1.00
86 domal555 1.00
87 indeedee 1.00
88 misty_jack 1.00
89 ofuro_026 1.00
90 NoLimit5800 1.00
91 michiru3763 1.00
92 yuu_530 1.00
93 k@eirikai 1.00
94 SAEC308 1.00
95 hikarubw 1.00
96 mark_aa_ak 1.00
97 sng343434 1.00
98 namazu66 1.00
99 pokarinjpt2 1.00
100 masakix 1.00
101 day-to-49 1.00
102 maedatokai2 1.00
103 nakamurayasu 1.00
104 barneys89 1.00
105 sha1479 1.00
106 toritan 1.00
107 hanamoti 1.00
108 nesu28 1.00
109 rasukun98 1.00
110 sigfo 1.00
111 400sky 1.00
112 ryucharo 1.00
113 yalsuku 1.00
114 kanaki rei 1.00
115 propofol-san 1.00
116 t0m0e 1.00
117 Ace_japan 1.00
118 gainare 1.00
119 akindo624 1.00
120 eritan 1.00
121 Delt0123 1.00
122 Sota3 1.00
123 sinoue 1.00
124 Cosmos0224 1.00
125 isotetsu 1.00
126 pbirdyellow 1.00
127 Shzak 1.00
128 msnhrt 1.00
129 Gropp31 1.00
130 ruicosta1113 1.00
131 juicer555 1.00
132 nikolaschka8 1.00
133 SushiNeko 1.00
134 starwolfts 1.00
135 Water Drag35 1.00
136 akaishun 1.00
137 cu paradise 1.00
138 mj1024 1.00
139 tokoeisu 1.00
140 kemutaka 1.00
141 fb_toho 1.00
142 satatsu11 1.00
143 otai3 1.00
144 makicchi 1.00
145 chisepyon 1.00
146 sigfo_hy 1.00
147 xero-fight 1.00
148 Crauchpotato 1.00
149 tatsuya168 1.00
150 mutta16 1.00
151 Nogtee 1.00
152 nonrio 1.00
153 Shinji777 1.00
154 koapkopa 1.00
155 ryonsu2496 1.00
156 Shingotyler 1.00
157 nobukatsu 1.00
158 V-THANDER 1.00
159 rararaforte 1.00
160 ossiiyy 1.00
161 Wakaba0816 1.00
162 jump9922 1.00
163 ninja115 1.00
164 orenoie2525 1.00
165 Saijin3 1.00
166 ak-kami05 1.00
167 keigo0330 1.00
168 yuya3- 1.00
169 Oak man@AA 1.00
170 Shot-A0033 1.00
171 kuukitsuki 1.00
172 Madoka5555 1.00
173 maeda keiji 1.00
174 mario481593 1.00
175 mug_toro 1.00
176 uhzy-k 1.00
177 Dodgers plus 1.00
178 NAC_00117 1.00
179 c0pym4n 1.00
180 tokyo_h 1.00
181 konpakuAIR 1.00
182 zin104 1.00
183 starryeye777 1.00
184 hiitan 1.00
185 momotarou515 1.00
186 YK&SG 1.00
187 aoi_shieokum 1.00
188 baiagura50mg 1.00
189 twenteeeen 1.00
190 Kazu1969 1.00
191 hayatok 1.00
192 hottutashou 1.00
193 minnieAK 1.00
194 righthorizon 1.00
195 LUKEjp 1.00
196 bobonta1010 1.00
197 tokyostars 1.00
198 yuhiro7 1.00
199 esu7739888 1.00
200 insignifi_1 1.00
201 nankoji14 1.00
202 riseel 1.00
203 KOH_BAN 1.00
204 MUNEWO 1.00
205 zawaif 1.00
206 48ken 1.00
207 DrKM998 1.00
208 Outback777 1.00
209 kita0731 1.00
210 luke sato 1.00
211 ny_park98 1.00
212 staygold-Bob 1.00
213 GenHayao 1.00
214 PPineApple 1.00
215 basi327 1.00
216 bisky823 1.00
217 kouki0603 1.00
218 853224794 1.00
219 OJYAMA 1.00
220 datdat2 1.00
221 massan7 1.00
222 Gabrielle.jp 1.00
223 Sanjyo 1.00
224 f35st 1.00
225 hanagon 1.00
226 AA.chiran 1.00
227 mori_no_kuma 1.00
228 prizm_723 1.00
229 yamazen 1.00
230 tobisakihiro 1.00
231 W.K.H.&.K.B 1.00
232 keycase 1.00