T1838855507

2017/4/1 Stage2

1 400sky 26.08 Entry to Stage3
1 Wakaba0816 26.08 Entry to Stage3
1 f35st 26.08 Entry to Stage3
1 fox_caster 26.08 Entry to Stage3
1 gvkjzb 26.08 Entry to Stage3
1 kita0731 26.08 Entry to Stage3
1 massan7 26.08 Entry to Stage3
1 noritama888 26.08 Entry to Stage3
1 ofuro_026 26.08 Entry to Stage3
1 sha1479 26.08 Entry to Stage3
1 zawaif 26.08 Entry to Stage3
12 domal555 15.96 $0
13 yuhken 15.38
14 esu7739888 14.85
15 hidenori0313 1.00
16 sinoue 1.00
17 bigtree622 1.00
18 kflf5004 1.00
19 Reiji.Kiko 1.00
20 fb_toho 1.00
21 msnhrt 1.00
22 YuyaK 1.00
23 makomichi 1.00
24 Jet-black32 1.00
25 shadows845 1.00
26 Crauchpotato 1.00
27 uhzy-k 1.00
28 skynote5857 1.00
29 Koibumi1 1.00
30 pop1100 1.00
31 Kazu1969 1.00
32 Gropp31 1.00
33 takatooo 1.00
34 nonrio 1.00
35 size-O 1.00
36 toairs 1.00
37 namazu66 1.00
38 Ren_Quen 1.00
39 y.u.t. A2sp 1.00
40 condor0925 1.00
41 Lasleep 1.00
42 nakamurayasu 1.00
43 osho6 1.00
44 starwolfts 1.00
45 win-board 1.00
46 SushiNeko 1.00
47 k_k_hiroki 1.00
48 sxslm 1.00
49 rgi091 1.00
50 Shot-A0033 1.00
51 barneys89 1.00
52 TAATSU16 1.00
53 keiyousen10 1.00
54 giri1208 1.00
55 maeda keiji 1.00