2017/3/31 Stage2

1 Mangu_nakano 26.31 Entry to Stage3
1 Outback777 26.31 Entry to Stage3
1 giri1208 26.31 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.31 Entry to Stage3
1 kamikaze0808 26.31 Entry to Stage3
1 makomichi 26.31 Entry to Stage3
1 momotarou515 26.31 Entry to Stage3
1 osho6 26.31 Entry to Stage3
1 sinoue 26.31 Entry to Stage3
1 size-O 26.31 Entry to Stage3
1 xero-fight 26.31 Entry to Stage3
12 mikanpoker 16.10 $2
13 condor0925 15.51
14 nakamurayasu 14.98
15 ossiiyy 1.00
16 huruhi 1.00
17 k@eirikai 1.00
18 Shot-A0033 1.00
19 fox_caster 1.00
20 400sky 1.00
21 esu7739888 1.00
22 Gropp31 1.00
23 massan7 1.00
24 Jet-black32 1.00
25 hokage.com 1.00
26 MrImage 1.00
27 zawaif 1.00
28 maestro1127 1.00
29 ongmo 1.00
30 seriita 1.00
31 Reiji.Kiko 1.00
32 barneys89 1.00
33 shadows845 1.00
34 ryoutoku 1.00
35 take26 1.00
36 uhzy-k 1.00
37 noritama888 1.00
38 Gabrielle.jp 1.00
39 Oak man@AA 1.00
40 luke sato 1.00
41 Shinji777 1.00
42 SushiNeko 1.00
43 namazu66 1.00
44 nakanaka77 1.00
45 chisepyon 1.00
46 f35st 1.00
47 nobu2004 1.00
48 dice_cookie 1.00
49 yuhken 1.00
50 GenHayao 1.00
51 V-THANDER 1.00
52 chap-68-chap 1.00
53 rgi091 1.00
54 rasukun98 1.00
55 KYABARIA.jp 1.00
56 keygnu5963 1.00