2017/3/28 Stage2

1 Jet-black32 26.31 Entry to Stage3
1 NAC_00117 26.31 Entry to Stage3
1 PPineApple 26.31 Entry to Stage3
1 day-to-49 26.31 Entry to Stage3
1 gainare 26.31 Entry to Stage3
1 giri1208 26.31 Entry to Stage3
1 massan7 26.31 Entry to Stage3
1 sinoue 26.31 Entry to Stage3
1 size-O 26.31 Entry to Stage3
10 fox_caster 16.31 $6
11 Shinji777 15.60
12 400sky 14.98
13 V-THANDER 1.00
14 yalsuku 1.00
15 osho6 1.00
16 maestro1127 1.00
17 Daisuke.i42 1.00
18 rgi091 1.00
19 mikanpoker 1.00
20 ossiiyy 1.00
21 righthorizon 1.00
22 makomichi 1.00
23 pokarinjpt2 1.00
24 condor0925 1.00
25 nobu2004 1.00
26 esu7739888 1.00
27 sgwr 1.00
28 Pankun jr 1.00
29 tama0105 1.00
30 mura1131 1.00
31 KYABARIA.jp 1.00
32 Mangu_nakano 1.00
33 Shot-A0033 1.00
34 TAATSU16 1.00
35 take26 1.00
36 hanagon 1.00
37 tokoeisu 1.00
38 namazu66 1.00
39 Kazu1969 1.00
40 oden_A_gogo 1.00
41 caizhai723 1.00
42 luke sato 1.00
43 Kiyonce 1.00
44 Oak man@AA 1.00
45 nonrio 1.00
46 shadows845 1.00
47 GenHayao 1.00
48 Gropp31 1.00