2017/3/27 Stage2

1 400sky 26.31 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.31 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.31 Entry to Stage3
1 giri1208 26.31 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.31 Entry to Stage3
1 ryoutoku 26.31 Entry to Stage3
1 samurai.ism 26.31 Entry to Stage3
1 take26 26.31 Entry to Stage3
1 unko333 26.31 Entry to Stage3
10 osho6 16.31 $6
11 gainare 15.60
12 size-O 14.98
13 massan7 1.00
14 nobu2004 1.00
15 fox_caster 1.00
16 Pankun jr 1.00
17 mikanpoker 1.00
18 luke sato 1.00
19 Shinji777 1.00
20 V-THANDER 1.00
21 M.Himro 1.00
22 tama0105 1.00
23 uhzy-k 1.00
24 day-to-49 1.00
25 condor0925 1.00
26 pokarinjpt2 1.00
27 daiki_1982 1.00
28 endomax 1.00
29 kflf5004 1.00
30 nonrio 1.00
31 lee_k1988 1.00
32 namazu66 1.00
33 sgwr 1.00
34 YuyaK 1.00
35 maestro1127 1.00
36 shadows845 1.00
37 righthorizon 1.00
38 Nakanomin 1.00
39 PPineApple 1.00
40 Shot-A0033 1.00
41 hidenori0313 1.00
42 makomichi 1.00
43 rgi091 1.00
44 sinoue 1.00
45 SAEC308 1.00
46 zawaif 1.00
47 esu7739888 1.00
48 Kazu1969 1.00