2017/3/25 Stage2

1 48ken 26.76 Entry to Stage3
1 SushiNeko 26.76 Entry to Stage3
1 f35st 26.76 Entry to Stage3
1 kita0731 26.76 Entry to Stage3
1 koshism01 26.76 Entry to Stage3
1 okan600106 26.76 Entry to Stage3
1 rgi091 26.76 Entry to Stage3
1 shadows845 26.76 Entry to Stage3
1 snamon 26.76 Entry to Stage3
1 take26 26.76 Entry to Stage3
1 yuhiro7 26.76 Entry to Stage3
12 KYABARIA.jp 16.37 $6
13 sinoue 15.76
14 LUKEjp 15.23
15 Mepo12th 1.00
16 Masa2010jp 1.00
17 gainare 1.00
18 V-THANDER 1.00
19 giri1208 1.00
20 Shot-A0033 1.00
21 size-O 1.00
22 ossiiyy 1.00
23 fox_caster 1.00
24 hideki32 1.00
25 massan7 1.00
26 pi-hikaru 1.00
27 day-to-49 1.00
28 osho6 1.00
29 400sky 1.00
30 uhzy-k 1.00
31 makomichi 1.00
32 jengakun 1.00
33 Outback777 1.00
34 Gabrielle.jp 1.00
35 swingcard 1.00
36 mug_toro 1.00
37 fish0316 1.00
38 bobonta1010 1.00
39 Jet-black32 1.00
40 namazu66 1.00
41 tasupo 1.00
42 Shinji777 1.00
43 SAEC308 1.00
44 koud0429 1.00
45 yusuke180 1.00
46 condor0925 1.00
47 huruhi 1.00
48 nakamurayasu 1.00
49 k_k_hiroki 1.00
50 pokarinjpt2 1.00
51 Reiji.Kiko 1.00
52 tousei 1.00
53 BRACKNEET 1.00
54 mikanpoker 1.00
55 0 itapro 0 1.00
56 toku4949 1.00
57 zawaif 1.00
58 esu7739888 1.00