2017/3/22 Stage2

1 Jun624 26.32 Entry to Stage3
1 Outback777 26.32 Entry to Stage3
1 TAATSU16 26.32 Entry to Stage3
1 giri1208 26.32 Entry to Stage3
1 kkkei0930 26.32 Entry to Stage3
1 masatokaki 26.32 Entry to Stage3
1 osho6 26.32 Entry to Stage3
1 pop1100 26.32 Entry to Stage3
1 rasutan999 26.32 Entry to Stage3
1 shadows845 26.32 Entry to Stage3
1 size-O 26.32 Entry to Stage3
1 zawaif 26.32 Entry to Stage3
13 atsumasa 16.02 $0
14 Mepo12th 15.47
15 namazu66 14.98
16 NAC_00117 1.00
17 massan7 1.00
18 Nakanomin 1.00
19 kimmy7755 1.00
20 wakuki9 1.00
21 tobisakihiro 1.00
22 runecoco 1.00
23 400sky 1.00
24 mikanpoker 1.00
25 0 itapro 0 1.00
26 Mangu_nakano 1.00
27 rgi091 1.00
28 yalsuku 1.00
29 Shot-A0033 1.00
30 nonrio 1.00
31 Shinji777 1.00
32 imukat10 1.00
33 day-to-49 1.00
34 V-THANDER 1.00
35 luke sato 1.00
36 esu7739888 1.00
37 shoganai910 1.00
38 popopopoon 1.00
39 hanamoti 1.00
40 Daisuke.i42 1.00
41 sgwr 1.00
42 sinoue 1.00
43 condor0925 1.00
44 SETOUCHIJack 1.00
45 torakiba 1.00
46 Kazu1969 1.00
47 katsuo4545 1.00
48 ossiiyy 1.00
49 love ootoya 1.00
50 makomichi 1.00
51 rasukun98 1.00
52 uhzy-k 1.00
53 SAEC308 1.00
54 kkkazu 1.00
55 Jet-black32 1.00
56 djspiritis 1.00
57 hanagon 1.00
58 angel456456 1.00
59 daiki_1982 1.00
60 Gropp31 1.00