T1838855479

2017/3/19 Stage2

1 Gropp31 26.55 Entry to Stage3
1 endomax 26.55 Entry to Stage3
1 f35st 26.55 Entry to Stage3
1 koshism01 26.55 Entry to Stage3
1 makomichi 26.55 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.55 Entry to Stage3
1 nonrio 26.55 Entry to Stage3
1 otoichi 26.55 Entry to Stage3
1 sgwr 26.55 Entry to Stage3
1 zawaif 26.55 Entry to Stage3
11 SETOUCHIJack 16.34 $6
12 V-THANDER 15.69
13 kanagawa70 15.11
14 SushiNeko 1.00
15 esu7739888 1.00
16 Mepo12th 1.00
17 hokage.com 1.00
18 osho6 1.00
19 condor0925 1.00
20 yalsuku 1.00
21 rgi091 1.00
22 KYABARIA.jp 1.00
23 400sky 1.00
24 ossiiyy 1.00
25 nakamurayasu 1.00
26 massan7 1.00
27 giri1208 1.00
28 namazu66 1.00
29 maestro1127 1.00
30 hidenori0313 1.00
31 SAEC308 1.00
32 msnhrt 1.00
33 size-O 1.00
34 uhzy-k 1.00
35 fox_caster 1.00
36 tobisakihiro 1.00
37 Jet-black32 1.00
38 mutta16 1.00
39 KAZU04 1.00
40 barneys89 1.00
41 griffon938 1.00
42 luke sato 1.00
43 48ken 1.00
44 NAC_00117 1.00
45 shojiji82 1.00
46 LUKEjp 1.00
47 Mangu_nakano 1.00
48 sinoue 1.00
49 Outback777 1.00
50 day-to-49 1.00
51 Reiji.Kiko 1.00
52 yebisu840 1.00
53 k_k_hiroki 1.00