T1838855477

2017/3/17 Stage2

1 8197kotonoha 25.78 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 25.78 Entry to Stage3
1 Mepo12th 25.78 Entry to Stage3
1 Outback777 25.78 Entry to Stage3
1 giri1208 25.78 Entry to Stage3
1 osho6 25.78 Entry to Stage3
1 pop1100 25.78 Entry to Stage3
1 rgi091 25.78 Entry to Stage3
1 staygold-Bob 25.78 Entry to Stage3
10 Rikky-Mo 15.99 $2
11 massan7 15.29
12 domal555 1.00
13 daiki_1982 1.00
14 ossiiyy 1.00
15 400sky 1.00
16 zawaif 1.00
17 Shinji777 1.00
18 liakaaa 1.00
19 size-O 1.00
20 SAEC308 1.00
21 yebisu840 1.00
22 namazu66 1.00
23 oneoar 1.00
24 shadows845 1.00
25 Jet-black32 1.00
26 esu7739888 1.00
27 KYABARIA.jp 1.00
28 Reiji.Kiko 1.00
29 TAATSU16 1.00
30 sinoue 1.00
31 maestro1127 1.00
32 bigtree622 1.00
33 f35st 1.00
34 NAC_00117 1.00
35 fox_caster 1.00
36 kanagawa70 1.00
37 nakamurayasu 1.00
38 caizhai723 1.00
39 gokunii 1.00
40 huruhi 1.00
41 mikanpoker 1.00
42 V-THANDER 1.00
43 makomichi 1.00
44 take26 1.00
45 tobisakihiro 1.00
46 condor0925 1.00