T1838855476

2017/3/16 Stage2

1 Jet-black32 26.74 Entry to Stage3
1 NAC_00117 26.74 Entry to Stage3
1 Outback777 26.74 Entry to Stage3
1 Shinji777 26.74 Entry to Stage3
1 angel456456 26.74 Entry to Stage3
1 fox_caster 26.74 Entry to Stage3
1 gainare 26.74 Entry to Stage3
1 giri1208 26.74 Entry to Stage3
1 mori_no_kuma 26.74 Entry to Stage3
1 nippon0621 26.74 Entry to Stage3
1 shadows845 26.74 Entry to Stage3
1 yoshi-dayo 26.74 Entry to Stage3
13 Mepo12th 16.26 $4
14 makomichi 15.71
15 righthorizon 15.21
16 f35st 1.00
17 mikanpoker 1.00
18 zawaif 1.00
19 tama0105 1.00
20 day-to-49 1.00
21 yusuke180 1.00
22 massan7 1.00
23 kazu3161 1.00
24 ZAKKY51 1.00
25 size-O 1.00
26 condor0925 1.00
27 rgi091 1.00
28 domal555 1.00
29 TAATSU16 1.00
30 oneoar 1.00
31 cna-new1 1.00
32 400sky 1.00
33 uhzy-k 1.00
34 kanagawa70 1.00
35 k_k_hiroki 1.00
36 8197kotonoha 1.00
37 V-THANDER 1.00
38 Gropp31 1.00
39 runecoco 1.00
40 Daisuke.i42 1.00
41 Ken_42001 1.00
42 samurai.ism 1.00
43 Nogtee 1.00
44 yebisu840 1.00
45 SAEC308 1.00
46 gokunii 1.00
47 osho6 1.00
48 pokarinjpt2 1.00
49 tcgyuki 1.00
50 ossiiyy 1.00
51 yalsuku 1.00
52 djspiritis 1.00
53 ytika 1.00
54 esu7739888 1.00
55 maro867 1.00
56 genfujimoto 1.00
57 hirokun847 1.00
58 sinoue 1.00
59 Shot-A0033 1.00
60 Yebise 1.00
61 nakamurayasu 1.00
62 Reiji.Kiko 1.00