2017/3/15 Stage2

1 400sky 26.53 Entry to Stage3
1 48ken 26.53 Entry to Stage3
1 Diamondlife0 26.53 Entry to Stage3
1 Outback777 26.53 Entry to Stage3
1 Shinji777 26.53 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.53 Entry to Stage3
1 condor0925 26.53 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.53 Entry to Stage3
1 f35st 26.53 Entry to Stage3
1 giri1208 26.53 Entry to Stage3
1 kidpoker0744 26.53 Entry to Stage3
1 mug_toro 26.53 Entry to Stage3
13 pokarinjpt2 16.14 $2
14 righthorizon 15.59
15 yalsuku 15.10
16 good609 1.00
17 domal555 1.00
18 Cab900TG 1.00
19 massan7 1.00
20 arame1023 1.00
21 izumo51 1.00
22 kazma_jpn 1.00
23 tara1930 1.00
24 osho6 1.00
25 Mangu_nakano 1.00
26 GenHayao 1.00
27 777fufufu 1.00
28 hidenori0313 1.00
29 Gabrielle.jp 1.00
30 fox_caster 1.00
31 ak-kami05 1.00
32 size-O 1.00
33 cna-new1 1.00
34 nakamurayasu 1.00
35 NoLimit5800 1.00
36 Gropp31 1.00
37 namazu66 1.00
38 rgi091 1.00
39 toshipo 1.00
40 ossiiyy 1.00
41 caizhai723 1.00
42 Shot-A0033 1.00
43 sinoue 1.00
44 8197kotonoha 1.00
45 mikanpoker 1.00
46 kanagawa70 1.00
47 SAEC308 1.00
48 gainare 1.00
49 yoshi-dayo 1.00
50 k_k_hiroki 1.00
51 nyantaro2011 1.00
52 NAC_00117 1.00
53 zawaif 1.00
54 shadows845 1.00
55 j13261632 1.00
56 maro867 1.00
57 nonrio 1.00
58 paradise_get 1.00
59 take26 1.00
60 Mepo12th 1.00
61 uhzy-k 1.00