2017/3/15 Stage2

1 8197kotonoha 26.58 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.58 Entry to Stage3
1 kflf5004 26.58 Entry to Stage3
1 lustij 26.58 Entry to Stage3
1 osho6 26.58 Entry to Stage3
1 snamon 26.58 Entry to Stage3
1 tobisakihiro 26.58 Entry to Stage3
1 uhzy-k 26.58 Entry to Stage3
1 unko333 26.58 Entry to Stage3
10 mark_aa_ak 16.47 $8
11 400sky 15.75
12 condor0925 15.12
13 pokarinjpt2 1.00
14 massan7 1.00
15 Mangu_nakano 1.00
16 yalsuku 1.00
17 fox_caster 1.00
18 ossiiyy 1.00
19 size-O 1.00
20 cna-new1 1.00
21 yusuke180 1.00
22 maestro1127 1.00
23 Outback777 1.00
24 toshipo 1.00
25 esu7739888 1.00
26 j13261632 1.00
27 NoLimit5800 1.00
28 namazu66 1.00
29 kanagawa70 1.00
30 V-THANDER 1.00
31 zawaif 1.00
32 maro867 1.00
33 mikanpoker 1.00
34 shadows845 1.00
35 Shot-A0033 1.00
36 Diamondlife0 1.00
37 ak-kami05 1.00
38 Mepo12th 1.00
39 domal555 1.00
40 caizhai723 1.00
41 rgi091 1.00
42 samurai.ism 1.00
43 GenHayao 1.00
44 giri1208 1.00
45 tcgyuki 1.00
46 nakamurayasu 1.00
47 nonrio 1.00
48 yoshi-dayo 1.00
49 sinoue 1.00