2017/3/14 Stage2

1 Mepo12th 26.31 Entry to Stage3
1 Shinji777 26.31 Entry to Stage3
1 condor0925 26.31 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.31 Entry to Stage3
1 fox_caster 26.31 Entry to Stage3
1 giri1208 26.31 Entry to Stage3
1 ianzayn0523 26.31 Entry to Stage3
1 namazu66 26.31 Entry to Stage3
1 osho6 26.31 Entry to Stage3
1 synkala 26.31 Entry to Stage3
11 pokarinjpt2 16.20 $4
12 400sky 15.55
13 maro867 14.98
14 maestro1127 1.00
15 cna-new1 1.00
16 ossiiyy 1.00
17 zawaif 1.00
18 mikanpoker 1.00
19 keiyousen10 1.00
20 torakky728 1.00
21 wing1107 1.00
22 massan7 1.00
23 Tanaki0301 1.00
24 shadows845 1.00
25 rgi091 1.00
26 caizhai723 1.00
27 yebisu840 1.00
28 M.Himro 1.00
29 jiro simamu 1.00
30 size-O 1.00
31 sinoue 1.00
32 unko333 1.00
33 daiki_1982 1.00
34 SETOUCHIJack 1.00
35 Shot-A0033 1.00
36 TAATSU16 1.00
37 8197kotonoha 1.00
38 UT-boon 1.00
39 konpakuAIR 1.00
40 uhzy-k 1.00
41 makomichi 1.00
42 shun0523 1.00
43 domal555 1.00
44 mug_toro 1.00
45 Jet-black32 1.00
46 mori_no_kuma 1.00
47 JazonSant 1.00
48 keigo0330 1.00
49 Mangu_nakano 1.00
50 V-THANDER 1.00
51 kuriatsu0220 1.00
52 rouletter72 1.00