2017/3/10 Stage2

1 Mepo12th 26.53 Entry to Stage3
1 barneys89 26.53 Entry to Stage3
1 daiki_1982 26.53 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.53 Entry to Stage3
1 fox_caster 26.53 Entry to Stage3
1 makomichi 26.53 Entry to Stage3
1 nakamurayasu 26.53 Entry to Stage3
1 oneoar 26.53 Entry to Stage3
1 osho6 26.53 Entry to Stage3
1 wallygee101 26.53 Entry to Stage3
1 ytika 26.53 Entry to Stage3
1 zawaif 26.53 Entry to Stage3
13 yuu_530 16.14 $2
14 kokushi1211 15.59
15 size-O 15.10
16 yasuki_shino 1.00
17 mug_toro 1.00
18 massan7 1.00
19 condor0925 1.00
20 nopaso 1.00
21 yebisu840 1.00
22 daisukes2000 1.00
23 pokarinjpt2 1.00
24 SETOUCHIJack 1.00
25 iraizya 1.00
26 Jet-black32 1.00
27 8197kotonoha 1.00
28 Outback777 1.00
29 Shot-A0033 1.00
30 400sky 1.00
31 righthorizon 1.00
32 sinoue 1.00
33 isoyan222 1.00
34 namazu66 1.00
35 nonrio 1.00
36 domal555 1.00
37 Shinji777 1.00
38 shadows845 1.00
39 rgi091 1.00
40 sgwr 1.00
41 cna-new1 1.00
42 fish0316 1.00
43 ossiiyy 1.00
44 Mangu_nakano 1.00
45 k_k_hiroki 1.00
46 mikanpoker 1.00
47 genfujimoto 1.00
48 Reiji.Kiko 1.00
49 Shzak 1.00
50 48ken 1.00
51 TAATSU16 1.00
52 uhzy-k 1.00
53 day-to-49 1.00
54 f35st 1.00
55 hikarubw 1.00
56 maro867 1.00
57 jmax9000 1.00
58 gokunii 1.00
59 joebrack 1.00
60 katsuo4545 1.00
61 giri1208 1.00