T1838855469

2017/3/9 Stage2

1 400sky 26.76 Entry to Stage3
1 Jet-black32 26.76 Entry to Stage3
1 Shinji777 26.76 Entry to Stage3
1 day-to-49 26.76 Entry to Stage3
1 domal555 26.76 Entry to Stage3
1 k_k_hiroki 26.76 Entry to Stage3
1 kokushi1211 26.76 Entry to Stage3
1 konpakuAIR 26.76 Entry to Stage3
1 mug_toro 26.76 Entry to Stage3
1 nakamurayasu 26.76 Entry to Stage3
1 namazu66 26.76 Entry to Stage3
12 makomichi 16.37 $6
13 tekka_2525 15.76
14 Shot-A0033 15.23
15 mikanpoker 1.00
16 sgwr 1.00
17 HIRO778 1.00
18 JshoP 1.00
19 esu7739888 1.00
20 barneys89 1.00
21 size-O 1.00
22 daiki_1982 1.00
23 SETOUCHIJack 1.00
24 giri1208 1.00
25 LEX-JP 1.00
26 hikarubw 1.00
27 sinoue 1.00
28 cna-new1 1.00
29 fox_caster 1.00
30 rgi091 1.00
31 hybridge 1.00
32 mark_aa_ak 1.00
33 shadows845 1.00
34 uhzy-k 1.00
35 Daisuke.i42 1.00
36 paopaorinrin 1.00
37 pokarinjpt2 1.00
38 kuriatsu0220 1.00
39 NoLimit5800 1.00
40 genfujimoto 1.00
41 ossiiyy 1.00
42 zawaif 1.00
43 GenHayao 1.00
44 NAC_00117 1.00
45 hidenori0313 1.00
46 yasuki_shino 1.00
47 8197kotonoha 1.00
48 f35st 1.00
49 nonrio 1.00
50 osho6 1.00
51 yumakurio 1.00
52 Mangu_nakano 1.00
53 Mepo12th 1.00
54 condor0925 1.00
55 Fernando0607 1.00
56 kanagawa70 1.00
57 massan7 1.00
58 toshipo 1.00