2017/3/6 Stage2

1 Mangu_nakano 26.06 Entry to Stage3
1 Utyujin 26.06 Entry to Stage3
1 angel456456 26.06 Entry to Stage3
1 djspiritis 26.06 Entry to Stage3
1 makomichi 26.06 Entry to Stage3
1 namazu66 26.06 Entry to Stage3
1 onigiriz68 26.06 Entry to Stage3
1 osho6 26.06 Entry to Stage3
1 sinoue 26.06 Entry to Stage3
1 uhzy-k 26.06 Entry to Stage3
11 oneoar 16.05 $2
12 ossiiyy 15.41
13 massan7 14.84
14 glkoki 1.00
15 f35st 1.00
16 size-O 1.00
17 nonrio 1.00
18 taka1102 1.00
19 kanagawa70 1.00
20 SAEC308 1.00
21 akiradd2 1.00
22 Reiji.Kiko 1.00
23 domal555 1.00
24 NoLimit5800 1.00
25 giri1208 1.00
26 esu7739888 1.00
27 condor0925 1.00
28 Hachi@RS 1.00
29 Jet-black32 1.00
30 Shot-A0033 1.00
31 mikanpoker 1.00
32 yebisu840 1.00
33 Mepo12th 1.00
34 ak-kami05 1.00
35 400sky 1.00
36 runecoco 1.00
37 GenHayao 1.00
38 righthorizon 1.00
39 endomax 1.00
40 love ootoya 1.00
41 chocoxina 1.00
42 ky1231 1.00
43 shadows845 1.00
44 kasutera6289 1.00
45 TTOOTTOOTT 1.00
46 genfujimoto 1.00
47 sgwr 1.00
48 caizhai723 1.00
49 rgi091 1.00
50 take26 1.00
51 Daisuke.i42 1.00