2017/3/5 Stage2

1 angel456456 25.78 Entry to Stage3
1 day-to-49 25.78 Entry to Stage3
1 giri1208 25.78 Entry to Stage3
1 gokunii 25.78 Entry to Stage3
1 konpakuAIR 25.78 Entry to Stage3
1 nonrio 25.78 Entry to Stage3
1 sgwr 25.78 Entry to Stage3
1 uhzy-k 25.78 Entry to Stage3
1 unicis1116 25.78 Entry to Stage3
10 kanagawa70 15.99 $2
11 namazu66 15.29
12 Reiji.Kiko 1.00
13 domal555 1.00
14 juicer555 1.00
15 size-O 1.00
16 chocoxina 1.00
17 yebisu840 1.00
18 Mepo12th 1.00
19 makomichi 1.00
20 misty_jack 1.00
21 ryonsu2496 1.00
22 fox_caster 1.00
23 shadows845 1.00
24 8197kotonoha 1.00
25 sinoue 1.00
26 massan7 1.00
27 ossiiyy 1.00
28 400sky 1.00
29 condor0925 1.00
30 mikanpoker 1.00
31 Jet-black32 1.00
32 Shot-A0033 1.00
33 hikarubw 1.00
34 k_k_hiroki 1.00
35 ytika 1.00
36 SushiNeko 1.00
37 luke sato 1.00
38 nakamurayasu 1.00
39 Mangu_nakano 1.00
40 chap-68-chap 1.00
41 kuriatsu0220 1.00
42 cna-new1 1.00
43 runecoco 1.00
44 esu7739888 1.00
45 osho6 1.00
46 rgi091 1.00