2017/3/4 Stage3

1 Cosmos0224 82.51 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 Gabrielle.jp 82.51 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 LieGame 82.51 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 pokarinjpt2 82.51 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 spearib 82.51 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
6 toku4949 52.48 $150
7 SNJKTSM 48.66 $150
8 Sanjyo 45.58 $150
9 ZERO_2357 43.03 $150
10 keycase 40.88 $78.7
11 yoshi-dayo 39.02
12 rgi091 37.40
13 eringi 35.97
14 Bossun2525 34.70
15 Shot-A0033 33.56
16 TETSUYA.F 32.53
17 tai1ro 31.58
18 Reiji.Kiko 30.72
19 ninja115 29.93
20 kimmy7755 29.20
21 d51m77t 28.52
22 toshipo 27.89
23 kintarokun 27.29
24 izumo51 26.74
25 Dang Yu 26.22
26 jiro simamu 25.73
27 ayahime0501 25.27
28 masakix 24.83
29 silverfox235 24.42
30 maeda keiji 24.02
31 ryoya 23.65
32 propofol-san 23.29
33 esu7739888 22.95
34 BEAR561214 22.63
35 daiki_1982 22.32
36 GZL SPINKING 22.02
37 namazu66 21.73
38 domal555 21.46
39 osho6 21.19
40 chisepyon 1.00
41 SAEC308 1.00
42 condor0925 1.00
43 nanao711 1.00
44 Gropp31 1.00
45 f35st 1.00
46 Hachi@RS 1.00
47 bunta333 1.00
48 400sky 1.00
49 kuriatsu0220 1.00
50 zin104 1.00
51 nogutetu 1.00
52 glkoki 1.00
53 djspiritis 1.00
54 inaf.plmy 1.00
55 Shingotyler 1.00
56 higetaku 1.00
57 tomo_elk 1.00
58 Corner032 1.00
59 atsumasa 1.00
60 zawaif 1.00
61 SushiNeko 1.00
62 8197kotonoha 1.00
63 tetsuzu 1.00
64 kazu1003 1.00
65 38pita 1.00
66 isotetsu 1.00
67 phiBms 1.00
68 otai3 1.00
69 love ootoya 1.00
70 yuu_530 1.00
71 oneoar 1.00
72 akiradd2 1.00
73 853224794 1.00
74 kasutera6289 1.00
75 SEIYA000 1.00
76 mosanism 1.00
77 Maggressive 1.00
78 maro867 1.00
79 NoLimit5800 1.00
80 kametoko 1.00
81 minnieAK 1.00
82 day-to-49 1.00
83 samuraibeard 1.00
84 fox_caster 1.00
85 suikaa 1.00
86 ST903 1.00
87 kita0731 1.00
88 BLTJapan 1.00
89 SETOUCHIJack 1.00
90 take26 1.00
91 orenoie2525 1.00
92 size-O 1.00
93 yebisu840 1.00
94 Crauchpotato 1.00
95 sinoue 1.00
96 pipipi-suke 1.00
97 yyfk 1.00
98 CHESBURGRDLX 1.00
99 janluise 1.00
100 takayuki1111 1.00
101 hanamoti 1.00
102 rada_napo 1.00
103 JazonSant 1.00
104 10birion 1.00
105 kemutaka 1.00
106 ellen.lily3 1.00
107 giri1208 1.00
108 teiruzu24 1.00
109 toritan 1.00
110 Mangu_nakano 1.00
111 GenHayao 1.00
112 takkunn0626 1.00
113 NAC_00117 1.00
114 ky1231 1.00
115 makomichi 1.00
116 Jet-black32 1.00
117 MY JAPAN 1.00
118 Saijin3 1.00
119 massan7 1.00
120 mikanpoker 1.00
121 ebizo216 1.00
122 qwer8520 1.00
123 Mepo12th 1.00
124 shadows845 1.00
125 YoshimasaS 1.00
126 nakamurayasu 1.00
127 Outback777 1.00
128 kanagawa70 1.00
129 kakkonntou11 1.00
130 samuraiAJ 1.00
131 wade.dunk 1.00
132 yuya3- 1.00
133 acek48 1.00
134 iruru777 1.00
135 HFSS2015 1.00
136 Shinji777 1.00
137 ak-kami05 1.00
138 hashimotoryo 1.00
139 tatsuy_A_1 1.00
140 uhzy-k 1.00
141 endomax 1.00
142 fish_san 1.00
143 nonrio 1.00
144 skynote5857 1.00
145 cu paradise 1.00
146 jump9922 1.00
147 ossiiyy 1.00
148 eritan 1.00
149 win-board 1.00
150 Akashi_K 1.00
151 konpakuAIR 1.00
152 gokunii 1.00
153 harumi0228 1.00
154 hikarubw 1.00
155 starryeye777 1.00
156 totomarl0905 1.00
157 cna-new1 1.00