2017/3/3 Stage2

1 400sky 26.31 Entry to Stage3
1 djspiritis 26.31 Entry to Stage3
1 gokunii 26.31 Entry to Stage3
1 hikarubw 26.31 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 26.31 Entry to Stage3
1 ky1231 26.31 Entry to Stage3
1 osho6 26.31 Entry to Stage3
1 rgi091 26.31 Entry to Stage3
1 sinoue 26.31 Entry to Stage3
10 konpakuAIR 16.31 $6
11 acedia coro 15.60
12 namazu66 14.98
13 torakky728 1.00
14 kanagawa70 1.00
15 fox_caster 1.00
16 f35st 1.00
17 shadows845 1.00
18 glkoki 1.00
19 NAC_00117 1.00
20 zawaif 1.00
21 domal555 1.00
22 JazonSant 1.00
23 Shinji777 1.00
24 oneoar 1.00
25 size-O 1.00
26 massan7 1.00
27 onigiriz68 1.00
28 uhzy-k 1.00
29 bigtree622 1.00
30 condor0925 1.00
31 8197kotonoha 1.00
32 kazu1003 1.00
33 atsumasa 1.00
34 Outback777 1.00
35 Mangu_nakano 1.00
36 esu7739888 1.00
37 akiradd2 1.00
38 yoshi-dayo 1.00
39 Shot-A0033 1.00
40 makomichi 1.00
41 yasuki_shino 1.00
42 cna-new1 1.00
43 ak-kami05 1.00
44 ossiiyy 1.00
45 huka17 1.00
46 mikanpoker 1.00
47 Jet-black32 1.00
48 kasutera6289 1.00