2017/2/28 Stage2

1 8197kotonoha 25.82 Entry to Stage3
1 Outback777 25.82 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 25.82 Entry to Stage3
1 cna-new1 25.82 Entry to Stage3
1 endomax 25.82 Entry to Stage3
1 love ootoya 25.82 Entry to Stage3
1 makomichi 25.82 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.82 Entry to Stage3
1 sgwr 25.82 Entry to Stage3
1 uhzy-k 25.82 Entry to Stage3
11 massan7 15.90 $0
12 400sky 15.27
13 kerryhida 1.00
14 atsumasa 1.00
15 otoichi 1.00
16 JazonSant 1.00
17 oneoar 1.00
18 tekka_2525 1.00
19 sinoue 1.00
20 jiro simamu 1.00
21 Jet-black32 1.00
22 day-to-49 1.00
23 Shinji777 1.00
24 Gropp31 1.00
25 glkoki 1.00
26 gainare 1.00
27 giri1208 1.00
28 rgi091 1.00
29 Dang Yu 1.00
30 katsuo4545 1.00
31 kazu1003 1.00
32 win183 1.00
33 hidenori0313 1.00
34 tcgyuki 1.00
35 namazu66 1.00
36 252triumph 1.00
37 starryeye777 1.00
38 HIRO778 1.00
39 caizhai723 1.00
40 hikarubw 1.00
41 pop1100 1.00
42 domal555 1.00
43 soad12ny 1.00
44 kanagawa70 1.00
45 konpakuAIR 1.00
46 f35st 1.00
47 kasutera6289 1.00
48 Nogtee 1.00
49 esu7739888 1.00
50 iruru777 1.00