2016/12/29 Stage2

1 Daisuke.i42 25.36 Entry to Stage3
1 Gropp31 25.36 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.36 Entry to Stage3
1 masataka2525 25.36 Entry to Stage3
1 osho6 25.36 Entry to Stage3
1 yebisu840 25.36 Entry to Stage3
7 size-O 16.18 $6
8 otoichi 15.20
9 V-THANDER 1.00
10 rgi091 1.00
11 onokan 1.00
12 lapislazuli7 1.00
13 Shinji777 1.00
14 Oak man@AA 1.00
15 domal555 1.00
16 SINYsan 1.00
17 mug_toro 1.00
18 yasu925 1.00
19 makomichi 1.00
20 maro867 1.00
21 ossiiyy 1.00
22 koshism01 1.00
23 win183 1.00
24 sinoue 1.00
25 shadows845 1.00
26 hanamoti 1.00
27 sensuke 1.00
28 tohase777 1.00
29 ellen.lily3 1.00
30 SAEC308 1.00
31 hikarubw 1.00
32 keygnu5963 1.00
33 nonrio 1.00