2016/12/19 Stage2

1 400sky 25.78 Entry to Stage3
1 SAEC308 25.78 Entry to Stage3
1 hanamoti 25.78 Entry to Stage3
1 kimmy7755 25.78 Entry to Stage3
1 mug_toro 25.78 Entry to Stage3
1 oneofbinah 25.78 Entry to Stage3
1 otoichi 25.78 Entry to Stage3
1 shadows845 25.78 Entry to Stage3
1 sinoue 25.78 Entry to Stage3
10 size-O 15.99 $2
11 Outback777 15.29
12 daihugou 1.00
13 take26 1.00
14 unknown2424 1.00
15 uhzy-k 1.00
16 Oak man@AA 1.00
17 yoshino_aki 1.00
18 natuo1976 1.00
19 kanagawa70 1.00
20 londonb415 1.00
21 makomichi 1.00
22 eringi 1.00
23 domal555 1.00
24 wonbat5 1.00
25 8197kotonoha 1.00
26 nana_kuro 1.00
27 yuu_530 1.00
28 osho6 1.00
29 Lasleep 1.00
30 maro867 1.00
31 kazuya08 1.00
32 akiradd2 1.00
33 kensui 1.00
34 Shot-A0033 1.00
35 pop1100 1.00
36 GenHayao 1.00
37 Gropp31 1.00
38 satatsu11 1.00
39 snamon 1.00
40 bluesamurai7 1.00
41 love ootoya 1.00
42 nekopu 1.00
43 nesu28 1.00
44 Mangu_nakano 1.00
45 yasu925 1.00
46 yonosuke0107 1.00