2016/12/15 Stage2

1 V-THANDER 25.16 Entry to Stage3
1 ctn202 25.16 Entry to Stage3
1 djspiritis 25.16 Entry to Stage3
1 giri1208 25.16 Entry to Stage3
1 kyorochann01 25.16 Entry to Stage3
1 ninjya14 25.16 Entry to Stage3
1 shadows845 25.16 Entry to Stage3
1 tenniscafe 25.16 Entry to Stage3
9 400sky 15.74 $0
10 Outback777 14.98
11 otoichi 1.00
12 lapislazuli7 1.00
13 yasu925 1.00
14 osho6 1.00
15 8197kotonoha 1.00
16 size-O 1.00
17 TAATSU16 1.00
18 mori_no_kuma 1.00
19 yumakurio 1.00
20 JohnDoe@JP 1.00
21 kensui 1.00
22 nesu28 1.00
23 tama0105 1.00
24 yebisu840 1.00
25 sinoue 1.00
26 londonb415 1.00
27 ellen.lily3 1.00
28 Cab900TG 1.00
29 zin104 1.00
30 domal555 1.00
31 makomichi 1.00
32 Water Drag35 1.00
33 kanagawa70 1.00
34 take26 1.00
35 ossiiyy 1.00
36 zuz12vb 1.00
37 Shot-A0033 1.00
38 maro867 1.00
39 yoshi-dayo 1.00
40 InotsuGo 1.00