2016/12/13 Stage2

1 JAPAN.KING.S 25.16 Entry to Stage3
1 V-THANDER 25.16 Entry to Stage3
1 djspiritis 25.16 Entry to Stage3
1 kozy_AAAA 25.16 Entry to Stage3
1 pop1100 25.16 Entry to Stage3
1 shadows845 25.16 Entry to Stage3
1 starryeye777 25.16 Entry to Stage3
1 take26 25.16 Entry to Stage3
9 otoichi 15.74 $0
10 Gropp31 14.98
11 kanagawa70 1.00
12 PariColle 1.00
13 Shot-A0033 1.00
14 yebisu840 1.00
15 londonb415 1.00
16 lapislazuli7 1.00
17 size-O 1.00
18 makomichi 1.00
19 ellen.lily3 1.00
20 kawauchir1 1.00
21 osho6 1.00
22 domal555 1.00
23 sakusaku 1.00
24 yasu925 1.00
25 hanamoti 1.00
26 righthorizon 1.00
27 geihiro 1.00
28 luke sato 1.00
29 mug_toro 1.00
30 8197kotonoha 1.00
31 cozy1982 1.00
32 400sky 1.00
33 torakky728 1.00
34 ra2y1 1.00
35 pdyna 1.00
36 nesu28 1.00
37 akiradd2 1.00
38 eringi 1.00
39 noritama888 1.00
40 sinoue 1.00