2016/12/8 Stage2

1 Gropp31 26.05 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.05 Entry to Stage3
1 akiradd2 26.05 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.05 Entry to Stage3
1 ellen.lily3 26.05 Entry to Stage3
1 nsi800 26.05 Entry to Stage3
1 nyantaro2011 26.05 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.05 Entry to Stage3
1 pdyna 26.05 Entry to Stage3
10 ryugen7 16.15 $4
11 8197kotonoha 15.45
12 400sky 14.83
13 starryeye777 1.00
14 nesu28 1.00
15 Shot-A0033 1.00
16 take26 1.00
17 kuriatsu0220 1.00
18 makomichi 1.00
19 domal555 1.00
20 tatsumatsuta 1.00
21 changlai 1.00
22 size-O 1.00
23 Jun624 1.00
24 yasu925 1.00
25 pi-hikaru 1.00
26 mug_toro 1.00
27 djspiritis 1.00
28 otoichi 1.00
29 Hiroro_JP 1.00
30 TetsuyaAA 1.00
31 andora29 1.00
32 Reiji.Kiko 1.00
33 shadows845 1.00
34 maro867 1.00
35 aquaflow-t 1.00
36 sinoue 1.00
37 londonb415 1.00
38 ioil 1.00
39 osho6 1.00
40 yebisu840 1.00
41 Neephen 1.00
42 Outback777 1.00
43 V-THANDER 1.00
44 tenniscafe 1.00
45 Kazu1969 1.00
46 SPECTER57 1.00
47 dorami7777 1.00