2016/12/8 Stage2

1 FRISK_SYA 25.75 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 25.75 Entry to Stage3
1 Navi3055 25.75 Entry to Stage3
1 OKB84 25.75 Entry to Stage3
1 londonb415 25.75 Entry to Stage3
1 osho6 25.75 Entry to Stage3
1 sinoue 25.75 Entry to Stage3
1 tenniscafe 25.75 Entry to Stage3
9 Shot-A0033 16.10 $4
10 makomichi 15.32
11 domal555 1.00
12 aa0625 1.00
13 djspiritis 1.00
14 mug_toro 1.00
15 shadows845 1.00
16 V-THANDER 1.00
17 maro867 1.00
18 ossiiyy 1.00
19 izumo51 1.00
20 yebisu840 1.00
21 Gabrielle.jp 1.00
22 8197kotonoha 1.00
23 caizhai723 1.00
24 akiradd2 1.00
25 otoichi 1.00
26 nakkyoi 1.00
27 kanagawa70 1.00
28 Hiroro_JP 1.00
29 Jun624 1.00
30 400sky 1.00
31 size-O 1.00
32 TAROKARR 1.00
33 pi-hikaru 1.00
34 ellen.lily3 1.00
35 kuriatsu0220 1.00
36 yasu925 1.00
37 Gropp31 1.00
38 milijulie 1.00
39 nesu28 1.00
40 Daisuke.i42 1.00
41 Outback777 1.00
42 jiro simamu 1.00