2016/12/6 Stage2

1 400sky 25.46 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 25.46 Entry to Stage3
1 kazu1003 25.46 Entry to Stage3
1 londonb415 25.46 Entry to Stage3
1 oneofbinah 25.46 Entry to Stage3
1 shadows845 25.46 Entry to Stage3
1 sinoue 25.46 Entry to Stage3
1 zuz12vb 25.46 Entry to Stage3
9 djspiritis 15.92 $2
10 yebisu840 15.15
11 tama0105 1.00
12 Gropp31 1.00
13 mug_toro 1.00
14 makomichi 1.00
15 ak-kami05 1.00
16 akiradd2 1.00
17 ossiiyy 1.00
18 righthorizon 1.00
19 8197kotonoha 1.00
20 giri1208 1.00
21 otoichi 1.00
22 caizhai723 1.00
23 osho6 1.00
24 MieKwn13 1.00
25 ongmo 1.00
26 tenniscafe 1.00
27 nesu28 1.00
28 size-O 1.00
29 yoshinoino 1.00
30 takahashi777 1.00
31 stacker.jp 1.00
32 Reiji.Kiko 1.00
33 V-THANDER 1.00
34 domal555 1.00
35 starryeye777 1.00
36 Shot-A0033 1.00
37 SushiNeko 1.00
38 SAEC308 1.00
39 qyburn 1.00
40 ellen.lily3 1.00
41 maro867 1.00