2016/9/24 Stage2

1 400sky 24.84 Entry to Stage3
1 mikanpoker 24.84 Entry to Stage3
1 pdyna 24.84 Entry to Stage3
1 saison_d 24.84 Entry to Stage3
5 fox_caster 16.31 $8
6 botsuino 14.98
7 rgi091 1.00
8 yebisu840 1.00
9 yasu925 1.00
10 kazu1979 1.00
11 Samurai_PJ 1.00
12 mug_toro 1.00
13 853224794 1.00
14 masakazu3d 1.00
15 toepopon 1.00
16 ARU791017 1.00
17 fckey 1.00
18 TAATSU16 1.00
19 cazmew 1.00
20 londonb415 1.00
21 tama0105 1.00
22 makomichi 1.00
23 torakky728 1.00
24 hidenori0313 1.00