2016/9/18 Stage2

1 8197kotonoha 24.61 Entry to Stage3
1 Cab900TG 24.61 Entry to Stage3
1 SilkJastice 24.61 Entry to Stage3
1 SushiNeko 24.61 Entry to Stage3
1 kasutera6289 24.61 Entry to Stage3
1 righthorizon 24.61 Entry to Stage3
7 giri1208 15.71 $2
8 hidenori0313 14.76
9 tabasco3333 1.00
10 HIRO778 1.00
11 SAEC308 1.00
12 sugisugi7 1.00
13 rgi091 1.00
14 Mangu_nakano 1.00
15 londonb415 1.00
16 mug_toro 1.00
17 400sky 1.00
18 take26 1.00
19 yebisu840 1.00
20 Shinji777 1.00
21 fox_caster 1.00
22 kkkei0930 1.00
23 TAATSU16 1.00
24 abusheng 1.00
25 gainare 1.00
26 pdyna 1.00
27 strategy.coa 1.00
28 Reiji.Kiko 1.00
29 YoshimasaS 1.00
30 yuka1214 1.00
31 torakky728 1.00