2016/9/15 Stage2

1 400sky 25.78 Entry to Stage3
1 Daisuke.i42 25.78 Entry to Stage3
1 T_Uechan 25.78 Entry to Stage3
1 TomoKondo 25.78 Entry to Stage3
1 giri1208 25.78 Entry to Stage3
1 makomichi 25.78 Entry to Stage3
1 todoroki5n5 25.78 Entry to Stage3
1 toshios 25.78 Entry to Stage3
1 yebisu840 25.78 Entry to Stage3
10 londonb415 15.99 $2
11 V-THANDER 15.29
12 lucassc76 1.00
13 shinAA 1.00
14 yasu925 1.00
15 LanfordMio 1.00
16 ruiken 1.00
17 rgi091 1.00
18 clTTT 1.00
19 oneofbinah 1.00
20 Hormone80 1.00
21 luke sato 1.00
22 fox_caster 1.00
23 coffee.ns 1.00
24 abusheng 1.00
25 mug_toro 1.00
26 ak-kami05 1.00
27 oyajipapa 1.00
28 bkaz499 1.00
29 shadows845 1.00
30 hidenori0313 1.00
31 sakosako1974 1.00
32 000-612-HK 1.00
33 ebisu5jp 1.00
34 angel456456 1.00
35 miracurious 1.00
36 starryeye777 1.00
37 8197kotonoha 1.00
38 daiki_1982 1.00
39 SushiNeko 1.00
40 tizuru 1.00
41 ossiiyy 1.00
42 Gropp31 1.00
43 maro867 1.00
44 pdyna 1.00
45 HIRO778 1.00
46 yumakurio 1.00