2016/9/14 Stage2

1 Reiji.Kiko 24.74 Entry to Stage3
1 V-THANDER 24.74 Entry to Stage3
1 fckey 24.74 Entry to Stage3
1 londonb415 24.74 Entry to Stage3
1 maro867 24.74 Entry to Stage3
1 ossiiyy 24.74 Entry to Stage3
1 rgi091 24.74 Entry to Stage3
8 yoshi-dayo 15.62 $0
9 Mangu_nakano 14.78
10 HIRO778 1.00
11 yasu925 1.00
12 SAEC308 1.00
13 kkkei0930 1.00
14 Kpb1ga-ss 1.00
15 shadows845 1.00
16 luke sato 1.00
17 qyburn 1.00
18 T_Uechan 1.00
19 mug_toro 1.00
20 abusheng 1.00
21 LanfordMio 1.00
22 SNJKTSM 1.00
23 8197kotonoha 1.00
24 makomichi 1.00
25 RandA211 1.00
26 TomoKondo 1.00
27 nakamurayasu 1.00
28 todoroki5n5 1.00
29 SushiNeko 1.00
30 poker620117 1.00
31 thaikeee 1.00
32 yebisu840 1.00
33 400sky 1.00
34 daiki_1982 1.00
35 fox_caster 1.00