2016/9/6 Stage2

1 HIRO778 26.05 Entry to Stage3
1 TAATSU16 26.05 Entry to Stage3
1 giri1208 26.05 Entry to Stage3
1 ishimori 26.05 Entry to Stage3
1 sasaaki 26.05 Entry to Stage3
1 take26 26.05 Entry to Stage3
1 toshio1992 26.05 Entry to Stage3
8 abusheng 16.43 $8
9 pop1100 15.55
10 gainare 14.80
11 shadows845 1.00
12 mug_toro 1.00
13 skynote5857 1.00
14 400sky 1.00
15 sha1479 1.00
16 angel456456 1.00
17 makomichi 1.00
18 oneofbinah 1.00
19 ossiiyy 1.00
20 starryeye777 1.00
21 V-THANDER 1.00
22 rgi091 1.00
23 bigtree622 1.00
24 yasu925 1.00
25 Mangu_nakano 1.00
26 LanfordMio 1.00
27 fox_caster 1.00
28 hidenori0313 1.00
29 kemutaka 1.00
30 8197kotonoha 1.00
31 kazukick1106 1.00
32 kensui 1.00
33 londonb415 1.00
34 ryohei3933 1.00
35 takezo0229 1.00
36 Daisuke.i42 1.00
37 IGARASHI.x 1.00
38 harumi0228 1.00
39 tama0105 1.00