2016/9/4 Stage2

1 R.Shimamura 25.36 Entry to Stage3
1 TomoKondo 25.36 Entry to Stage3
1 hidenori0313 25.36 Entry to Stage3
1 moon1963 25.36 Entry to Stage3
1 oneofbinah 25.36 Entry to Stage3
1 penpen580 25.36 Entry to Stage3
7 giri1208 16.18 $6
8 yasu925 15.20
9 mug_toro 1.00
10 icchan4970 1.00
11 TSUNEKICHI 1.00
12 sorasairi 1.00
13 fuurinkazan 1.00
14 zedeku0101 1.00
15 rgi091 1.00
16 natuo1976 1.00
17 tatsu@AA 1.00
18 400sky 1.00
19 pop1100 1.00
20 SushiNeko 1.00
21 kennek0403 1.00
22 8197kotonoha 1.00
23 abusheng 1.00
24 londonb415 1.00
25 Nakajima92 1.00
26 HIRO778 1.00
27 LanfordMio 1.00
28 caizhai723 1.00
29 cna-new1 1.00
30 fox_caster 1.00
31 kiyo0421 1.00
32 fmccomb 1.00
33 makomichi 1.00