2016/9/4 Stage2

1 TAATSU16 24.99 Entry to Stage3
1 abusheng 24.99 Entry to Stage3
1 ak-kami05 24.99 Entry to Stage3
1 atsumasa 24.99 Entry to Stage3
1 londonb415 24.99 Entry to Stage3
1 rgi091 24.99 Entry to Stage3
7 yushi8964 15.94 $4
8 fox_caster 14.98
9 HIRO778 1.00
10 pop1100 1.00
11 swingcard 1.00
12 400sky 1.00
13 tanakajiro 1.00
14 oneofbinah 1.00
15 makomichi 1.00
16 yamanoue 1.00
17 KAZU04 1.00
18 harumi0228 1.00
19 kiyo0421 1.00
20 nakamurayasu 1.00
21 giri1208 1.00
22 pi-hikaru 1.00
23 sha1479 1.00
24 bluesamurai7 1.00
25 cna-new1 1.00
26 gainare 1.00
27 8197kotonoha 1.00
28 misty_jack 1.00
29 mug_toro 1.00
30 yasu925 1.00
31 LanfordMio 1.00
32 caizhai723 1.00